Raportare

Prin raportare se intelege culegerea, colectarea de date cu caracter confidential din locatiile aflate in program, acestea pot fi generate automat catre partener pentru fiecare serviciu in parte pe baza unor indicatori clasici sau pe baza celor alesi in prealabil de catre clientul companiei. Raportarea se refera la date de importanta colosala pentru partener care sunt preluate intr-un borderou de fiecare dintre angajati si pe baza carora se pot determina pozitii in piata, stabilirea obiectivelor imediate, pozitia fata de produsele concurentei etc.

Trimiterea datelor catre partener se realizeaza cu o frecventa aleasa in prealabil de catre acesta zilnic, saptamanal etc.